اطلاعات تماس

دسترسی سریع به سفارش محصولات

Bun logo 7

ما در خانواده‎ی بزرگ هلدینگ بان برای تحقق رؤیاهایمان می‌جنگیم، در کنار هم می‌سازیم و از تماشای آنچه روزی تصور کرده بودیم و حالا به آن تجسم بخشیدیم، لذت می‌بریم.

چیزی میان ما و اهدافمان فاصله نمی‌اندازد، چرا که با نبوغ و خلاقیت اعضای تیم‌مان هیچ کلاف سردرگمی نیست که باز شدنی نباشد. ما از سال ۱۳۸۲ فعالیت‌مان را در حوزه‌ی نشر و فرهنگ آغاز کردیم. کتاب‌های آموزشی با برند خیلی‌سبز سرآغاز پرواز ما بود.