Author: rezaeska

نمایشگاه کتاب سال 1400

یک قاب «خیلی سبز» از نمایشگاه کتاب. به رسم هر سال با دوستان و همراهان، همکاران و مشتریان خوب و دوست داشتنی در نمایشگاه کتاب وعده‌ی دیدار داشتیم. فرصتی برای دیدار و گفتگوی صمیمانه، رو در رو و از نزدیک. جایی برای معرفی سبدهای متنوع، عناوین

مطالعه بیشتر